Terms & Conditions

Refund Policy

Tickets are refundable for 7 days after purchase date. We can’t do a refund if more than seven days passed since the purchase. The reason of such non-refund policy is that we calculate and pre-pay for event facilities and services in advance.

Face masks: all sales are final due to the donation-based nature of this product. We are not able to accept returns or issue exchanges. We want you to be happy with your order so please contact us if you have any questions or concerns about your purchase before placing your order.

Card payment with Barion

Credit and Debit Card payments are handled via the secured page of the Barion payment gateway. Barion operates under the Hungarian National Bank (MNB) and uses PCI DSS compliance. Card details are protected with Norton/Symantec 256 bites SSL. Our website only receives the result of the transaction, we never receive your card details.

Pay via Barion steps:

 • Choose the tickets or products you wish to purchase and the total cart amount will be calculated automatically.
 • Accept the Terms & Conditions at the checkout page before clicking on the “Pay via Barion” button.
 • Pay with your card:
  • Available for Mastercard, Maestro, Visa, Electron or Amex debit and credit cards. You will need to use your email address and the number on the card to cimplete the payment. You don’t have to register a Barion account, but accepting the T&C is required.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Hotelinfo Kft (székhely 1056 Budapest, Váci utca 78-80 adószám: 10596010-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hotelinfo Kft
A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 78-80
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hotelinfo.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-078131
Adószáma: 10596010-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Telefonszámai: 1/266-3741
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

 1. ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
 3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
 4. Rendelkezésre állás.
 5. Adatkezelési szabályok Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.
 6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.
 7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 9. Rendelés menete A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.
 10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)
 11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
 12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 13. A megrendelések feldolgozása és teljesítés A megrendelések feldolgozása mikor történik
 14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 16. Elállás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)
 18. Garancia, jótállás Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.
 19. Panaszkezelés A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
 20. Vegyes rendelkezések Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0